Plan zajęć w Akademii Muzyki Ebertowski – Lipiec

Przedstawiamy plan zajęć na miesiąc lipiec w Akademii Muzyki Ebertowski

3-7.07.2017 (poniedziałek – piątek):
indywidualne lekcje skrzypiec dla dzieci od 5 r.ż.

4.07.2017 (wtorek):
15:30 zajęcia umuzykalniające dla niemowląt
16:15 zajęcia umuzykalniające dla dzieci od 1 do 3 r.ż.
17:15 zajęcia umuzykalniające dla dzieci od 3 do 5 r.ż.

5.07.2017 (środa):
10:30 zajęcia dla Kobiet w ciąży

10-15.07.2017 (poniedziałek-piątek):
Kreatywne animacje dla dzieci od 3 do 11 r.ż. Możliwość czasowego pozostawienia dziecka pod opieką wykwalifikowanej kadry AME do 4 godzin. Zajęcia muzyczne, plastyczne, logorytmika, język angielski.

11.07.2017 (wtorek):
15:30 zajęcia umuzykalniające dla niemowląt
16:15 zajęcia umuzykalniające dla dzieci od 1 do 3 r.ż.
17:15 zajęcia umuzykalniające dla dzieci od 3 do 5 r.ż.

12.07.2017 (środa):
10:30 zajęcia dla Kobiet w ciąży

14.07.2017 (piątek):
17:00 Jazz dla NAJmłodszych! Koncert dla dzieci od 3 r.ż.

16.07.2017 (niedziela):
17:00 Tańcobajki dla dzieci od 3 r.ż. Bajki opowiedziane tańcem, tańce tworzące bajki! Dzieci stają się aktorami.

17.07.2017 (poniedziałek):
17:00 MuzyKling – warsztat dla dzieci od 2 r.ż. – sami robimy instrumenty z różnych przedmiotów.

18.07.2017 (wtorek):
15:30 zajęcia umuzykalniające dla niemowląt
16:15 zajęcia umuzykalniające dla dzieci od 1 do 3 r.ż.
17:15 zajęcia umuzykalniające dla dzieci od 3 do 5 r.ż.

19.07.2017 (środa):
17:00 warsztat dla Kobiet w ciąży.

25.07.2017 (wtorek):
15:30 zajęcia umuzykalniające dla niemowląt
16:15 zajęcia umuzykalniające dla dzieci od 1 do 3 r.ż.
17:15 zajęcia umuzykalniające dla dzieci od 3 do 5 r.ż.

 

Na wszystkie lipcowe wydarzenia i zajęcia obowiązują wcześniejsze ZAPISY!
Szczegółowe informacje: e-mail: akademia@ebertowski.pl lub tel. 882 854 999.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w grafiku.