Zajęcia dla niemowląt

Nasze muzyczne spotkania oparte są na teorii uczenia się muzyki wg. prof. Edwina Gordona.
Nauczyciel, bazując na swoim głosie, buduje razem z dziećmi ich własny słownik muzyczny, a w nim pierwsze motywy muzyczne i rytmiczne. Motywy te, to „muzyczne słowa”, którym dziecko na początku przysłuchuje się, potem próbuje powtórzyć, aż w końcu samodzielnie buduje z nich muzyczne wypowiedzi, czyli improwizuje.

Zajęciom towarzyszą barwne rekwizyty, śpiew wielogłosowy, instrumenty perkusyjne oraz instrumenty melodyczne. Szczególna uwaga poświęcona jest również płynnemu ruchowi całego ciała oraz ćwiczeniom oddechowym. W naszych spotkaniach z muzyką dzieci uczestniczą razem z rodzicami – wszyscy wiemy, że to właśnie w nich wpatrzone są najintensywniej dziecięce oczy i to oni są dla dziecka największym wzorem.

„Muzyka jest czymś specyficznym dla ludzkości. Tak jak inne sztuki, jest ona podstawą ludzkiego rozwoju i egzystencji w takim samym stopniu co język. Przez muzykę dziecko zyskuje wgląd w siebie i w innych oraz w samo życie i co być może najważniejsze, muzyka umożliwia mu rozwój i utrwala wyobraźnię.”

Edwin E. Gordon „Umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci. Teoria i wskazówki praktyczne”

Kiedy: wtorek 15:15

Czas trwania: 30 minut

Prowadzący: Katarzyna Jaskólecka, Daniel Ebertowski, Joanna Skorupska, Natalia Pinkas

Inne Informacje: koszt 40 zł za zajęcia, karnet na 6 wejść 210 zł