Zajęcia dla dzieci 1-12 lat

Umuzykalniające zajęcia grupowe w których uczestniczą rodzice.

„Muzyka jest czymś specyficznym dla ludzkości. Tak jak inne sztuki, jest ona podstawą ludzkiego rozwoju i egzystencji w takim samym stopniu co język. Przez muzykę dziecko zyskuje wgląd w siebie i w innych oraz w samo życie i co być może najważniejsze, muzyka umożliwia mu rozwój i utrwala wyobraźnię.”

Edwin E. Gordon „Umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci. Teoria i wskazówki praktyczne”

Kiedy: wtorek 16:00

Czas trwania: 45 minut

Prowadzący: Katarzyna Jaskólecka, Daniel Ebertowski

Inne Informacje: koszt 40 złotych za zajęcia, karnet na 6 wejść 210 złotych

Grupowe zajęcia umuzykalniające, w których również uczestniczą rodzice.

Podczas zajęć w tej grupie wykorzystujemy większość znanych metod i teorii nauczania muzyki. Podczas zajęć używamy naturalnego instrumentu jakim jest ludzki głos, aktywnie słuchamy muzyki w oparciu o metodę B. Strauss, poznajemy instrumenty i świetnie się przy tym bawimy! Oczywiście nie brakuje kolorowych pomocy muzycznych, baniek mydlanych, instrumentów perkusyjnych czy chusty KLANZA.

„Muzyka jest czymś specyficznym dla ludzkości. Tak jak inne sztuki, jest ona podstawą ludzkiego rozwoju i egzystencji w takim samym stopniu co język. Przez muzykę dziecko zyskuje wgląd w siebie i w innych oraz w samo życie i co być może najważniejsze, muzyka umożliwia mu rozwój i utrwala wyobraźnię.”

Edwin E. Gordon „Umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci. Teoria i wskazówki praktyczne”

Kiedy: wtorek 17:00 lub sobota grupa od 1 do 4 lat 11:00

Czas trwania: 45 minut

Prowadzący: Katarzyna Jaskólecka/Daniel Ebertowski, Joanna Skorupska/Lidia Owczarzak/Daniel Ebertowski

Inne Informacje:  koszt 40 złotych za zajęcia, karnet na 6 wejść 210 złotych 

Grupowe zajęcia umuzykalniające w których mogą (ale nie muszą:) uczestniczyć rodzice.

Zajęcia w najstarszej naszej grupie wiekowej są wyjątkowym połączeniem gry na instrumentach, tańca i śpiewu. Nie uczymy rywalizacji, u nas każde dziecko ma równe szanse,
każde może poczuć się wyjątkowe i odpowiedzialne za grupę. Przyjdźcie aby się o tym przekonać.

Kiedy: sobota 12:00

Czas trwania: 45 minut

Prowadzący: Joanna Skorupska, Lidia Owczarzak, Daniel Ebertowski

Inne Informacje: koszt 40 złotych za zajęcia, karnet na 6 wejść 210 złotych