Anna Dolecka

Nauczycielka gry na pianinie, śpiewu i emisji głosu.
Naukę gry na fortepianie rozpoczęła w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia im. H. Wieniawskiego. Poznańską Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia im. M. Karłowicza ukończyła z wyróżnieniem. Jest laureatką ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych.

W 2011 roku ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Muzycznym F. Chopina w Warszawie na Wydziale Fortepianu, Klawesynu i Organów, w klasie fortepianu oraz w klasie kameralistyki.

Brała udział w licznych kursach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych pianistów, takich jak: Dang Thai Son, Ivo Pogorelich, Olga Rusina, Aleksiej Orłowiecki, Monika Sikorska -Wojtacha, Elżbieta Tarnawska. Spełniając swoje marzenie, w 2014 roku uzyskała dyplom licencjacki z wyróżnieniem na Uniwersytecie Muzycznym F. Chopina na kierunku prowadzenie zespołów muzycznych. Tytuł magistra uzyskała w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej w klasie dyrygentury prof. Przemysława Pałki. Od 2009 roku występuje w duecie ze śpiewaczką Elżbietą Izdebską, z którą brała udział w Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza w Łodzi (kwiecień, 2010 rok) oraz w I Międzynarodowym Konkursie Duetów z fortepianem w Warszawie (luty, 2012 rok).

Aktualnie pracuje w poznańskiej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego oraz Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. nr 1 im. H. Wieniawskiego. Swoją działalność chóralną rozwija jako dyrygentka chóru „Epifania” i zespołu młodzieżowego „Epicus” w parafii pw. Objawienia Pańskiego w Poznaniu.

Przekazanie miłości do muzyki jest jej wielkim pragnieniem w pracy z uczniami i chórzystami.

Anna Dolecka - szkoła muzyczna Poznań